6932065658 Ασκληπιού 6, Λάρισα panagiotispapadimas@gmail.com
hero image


 

Ειδική Διαπαιδαγώγηση
Πρόθεσις - Κέντρο Διάγνωσης Και Θεραπείας - Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική - Ψυχοθεραπεία - Εργοθεραπεία - Λάρισα 

Τι είναι η Ειδική Διαπαιδαγώγηση;
Ως Ειδική Διαπαιδαγώγηση ορίζεται η κάλυψη των μαθησιακών ελλειμάτων που πηγάζει από κάποια δυσκολία. Κατόπιν μαθησιακής αξιολόγησης, δομείται ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που εστιάζει στις δυνατότητες και τις αδυναμίες του θεραπευόμενου προκειμένου να αναπτυχθούν σφαιρικά οι δεξιότητές του.

Ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού
Ο ειδικός παιδαγωγός οφείλει, πρωτίστως, να διεξάγει την αξιολόγηση του επιστημονικού του πεδίου και έπειτα να οργανώσει ένα μαθησιακό πρόγραμμα διαμορφωμένο κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εκάστοτε μαθητή. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στις παρατήσεις της παιδοψυχιάτρου και τη συνεργασία με ψυχολόγο και λογοθεραπεύτρια του Κέντρου. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η αυτοεκτίμηση του παιδιού. Υψίστης σημασίας κρίνεται η συνεργασία με τη σχολική μονάδα και την οικογένεια για την ολόπλευρη πλαισίωση των δυσκολιών του παιδιού.

 

 

     
     
 

Θεραπείες Ειδικής Διαπαιδαγώγησης μπορούν να ζητήσουν όσοι παρουσιάζουν:

    • Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες
    • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
    • Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα
    • Νοητική Υστέρηση
    • Διαταραχές του λόγου και της ομιλίας
    • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
    • Κινητικές αναπηρίες
    • Δυσκολίες Προσαρμογής
    • Δυσκολίες Συμπεριφοράς
    • Οποιαδήποτε διαταραχή που συνδέεται με τις μαθησιακές δυσκολίες