6932065658 Ασκληπιού 6, Λάρισα panagiotispapadimas@gmail.com
hero image


 

Εργοθεραπεία
Πρόθεσις - Κέντρο Διάγνωσης Και Θεραπείας - Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική - Ψυχοθεραπεία - Ειδική Διαπαιδαγώγηση - Λάρισα 

Τι εννοούμε με τον όρο Εργοθεραπεία;
Η Εργοθεραπεία είναι μία μορφή επαγγελματικής αρωγής σε άτομα με προβλήματα σωματικής ή ψυχικής φύσης. Βασικός στόχος του εργοθεραπευτή είναι η διευκόλυνση της καθημερινότητας του ατόμου. 
 

Ρόλος Εργοθεραπευτή
Ο εργοθεραπευτής καθοδηγεί και συμβουλεύει το άτομο, ώστε να διεκπεραιώνει τις εργασίες του. Αξιολογεί τους χώρους του σπιτιού και της εργασίας με σκοπό την εξάλειψη εμποδίων ή την καλύτερη δυνατή διαχείρισή τους. Συμβάλλει στην ενίσχυση όλων των παραγόντων που συγκροτούν την αυτόνομη ζωή του ατόμου.

 

 

     
     
 

Ποιοι μπορούν να ζητήσουν εργοθεραπευτική παρέμβαση;

Πρόγραμμα εργοθεραπείας μπορούν να αιτηθούν άτομα που αντιμετωπίζουν κάποια από τις παρακάτω δυσκολίες:
    • Καθυστέρηση στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων 
    • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή
    • Εγκεφαλική παράλυση
    • Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα
    • Δυσκολία στο χειρισμό του οργάνου γραφής