6932065658 Ασκληπιού 6, Λάρισα panagiotispapadimas@gmail.com
hero image


 

Λογοθεραπεία 
Πρόθεσις - Κέντρο Διάγνωσης Και Θεραπείας - Εργοθεραπεία - Συμβουλευτική - Ψυχοθεραπεία - Ειδική Διαπαιδαγώγηση - Λάρισα 

Τι εννοούμε με τον όρο Λογοθεραπεία;
Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που σχετίζεται με τις διαταραχές της ανθρώπινης επικοινωνίας (λόγου και ομιλίας),σίτισης και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες.
 

Ρόλος Λογοθεραπευτή
Ο λογοθεραπευτής, αφού αξιολογήσει τις διαταραχές του λόγου και της ομιλίας, ενημερώνει τος οικείους του θεραπευόμενου και οργανώνει τη θεραπευτική παρέμβαση, η οποία είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του παιδιού ή του ενήλικα. Βασικός στόχος είναι η αντιμετώπιση των δυσκολιών, η ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και η αποφυγή εκδήλωσης δυσκολιών που οφείλονται σε νευρολογικές παθήσεις.

 

 

     
     
 

Μπορούν να απευθυνθούν για λογοθεραπευτική αξιολόγηση:

Οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν στο Κέντρο εφόσον εντοπίσουν κάποια από τις παρακάτω δυσκολίες:
    • Καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας
    • Αρθρωτική και Φωνολογική Διαταραχή
    • Μαθησιακές Δυσκολίες
    • Νοητική Υστέρηση
    • Διαταραχές στη ροή της ομιλίας(τραυλισμός)
    • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
    • Βαρηκοΐα- Κώφωση
    • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 
    • Αφασία, διαταραχές σίτισης
    • Εγκεφαλική παράλυση
    • Σύνδρομα που συνδέονται με τις διαταραχές του λόγου και της ομιλίας
    • Δυσλειτουργίες ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών
    • Γλωσσικές διαταραχές αντιληπτικού και εκφραστικού τύπου