6932065658 Ασκληπιού 6, Λάρισα panagiotispapadimas@gmail.com
hero image


 

Συμβουλευτική 
Πρόθεσις - Κέντρο Διάγνωσης Και Θεραπείας - Λογοθεραπεία - Ειδική Διαπαιδαγώγηση - Ψυχοθεραπεία - Εργοθεραπεία - Λάρισα 

Τι εννοούμε με τον όρο «Συμβουλευτική»;
Ως Συμβουλευτική ορίζεται η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών  στην οικογένειά του θεραπευόμενου. Αυτή η θεραπευτική παρέμβαση παρέχεται είτε από παιδοψυχίατρο ή ψυχολόγο είτε από τον αρμόδιο θεραπευτή που συνεργάζεται με το παιδί. Απώτερος σκοπός είναι η καθοδήγηση και η ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο του παιδιού καθώς και την καλύτερη δυνατή διαχείριση συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων.

 

 

     
     
 

Ρόλος Ψυχοθεραπευτή
Πρωταρχικός σκοπός κατά την διεξαγωγή της συμβουλευτικής είναι η αναγνώριση και η διαχείριση της δυσκολίας του παιδιού από την πλευρά της οικογένειας. Κατά συνέπεια, το ίδιο το παιδί θα διευκολυνθεί στην διαχείριση των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς του. Η καθοδήγηση που παρέχεται συμβάλλει στην ομαλότερη διαβίωση της καθημερινότητά τους και στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας αλλά και του ίδιου του παιδιού με τον εαυτό του.
 

Ποιοι μπορούν να αιτηθούν συμβουλευτική;
Οι γονείς των παιδιών ή τα ίδια τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μπορούν να αιτηθούν συμβουλευτική εφόσον εντοπίσουν ζητήματα συμπεριφορικής και συναισθηματικής φύσης.