6932065658 Ασκληπιού 6, Λάρισα panagiotispapadimas@gmail.com
hero image


 

Ψυχοθεραπεία 
Πρόθεσις - Κέντρο Διάγνωσης Και Θεραπείας - Λογοθεραπεία - Ειδική Διαπαιδαγώγηση - Συμβουλευτική - Εργοθεραπεία - Λάρισα 

Τι εννοούμε με τον όρο Ψυχοθεραπεία;
Η Ψυχοθεραπεία είναι η θεραπεία που αφορά τα άτομα με ψυχολογικά ή συναισθηματικά ελλείματα. Λαμβάνει κυρίως διαλογική μορφή καθώς στηρίζεται στην συζήτηση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. 


Ρόλος Ψυχοθεραπευτή
Βασικός στόχος του ψυχοθεραπευτή είναι η καλύτερη διαχείριση των συναισθημάτων του ατόμου αλλά και των καταστάσεων που προκύπτουν στη συμβίωσή του με τους άλλους. Αναπτύσσεται νοητικά και συναισθηματικά μακροπρόθεσμα. Βελτιώνεται στις κοινωνικές του αλληλεπιδράσεις ακόμα και μετά το τέλος της θεραπείας.
 

 

 

     
     
 

Ποιοι μπορούν να απευθυνθούν για Ψυχοθεραπεία;

Εφόσον τα άτομα εντοπίσουν κάποια από τις παρακάτω δυσκολίες μπορούν να ζητήσουν συνεδρίες Ψυχοθεραπείας:
    • Δυσκολίες στην ανάπτυξη σχέσεων και συμπεριφοράς
    • Σχολικά προβλήματα
    • Πένθος ή απώλεια
    • Αγχώδεις εκδηλώσεις
    • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
    • Ψυχοσωματικά προβλήματα
    • Φοβίες
    • Καταθλιπτικές διαταραχές
    • Διαταραχές πρόσληψης τροφής 
    • Δυσκολίες στην ανάπτυξη της προσωπικότητας ή ταυτότητας
    • Δυσκολίες προσαρμογής 
    • Συναισθηματική ανωριμότητα